Ruđer Anić

Ruđer Anić

Nakon završetka studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu karijeru 1986. započinje kao vježbenik u odvjetničkom uredu Krešimira Anića. Godine 1990. otvara samostalni odvjetnički ured u kojem radi do 2006. godine, kad s odvjetnicima Krešimirom Anićem i Damirom Sajkom osniva odvjetničko društvo Anić i partneri. Godine 2000. imenovan je savjetnikom Vlade Republike Hrvatske za pomoć oštećenima u međunarodnom odštetnom predmetu Baxter. U razdoblju 1992.-1998. uključen je u projekt pružanja besplatne pravne pomoći hrvatskim braniteljima u sklopu besplatne pravne psihološke i sociološke pomoći u suradnji s Udrugom hrvatskih veterana Domovinskog rata te je odlikovan Spomenicom Domovinskog rata. Ovlašteni je izmiritelj registiran pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, Hrvatskoj odvjetničkoj komori, te Hrvatskom uredu za osiguranje.
Područja prava
Bavi se predmetima s područja prava osiguranja i naknade štete, prometnog i transportnog prava, naplate potraživanja, trgovačkog, ugovornog, građanskog i nasljednog prava, due dilligence, te pravnim savjetovanje pri poslovima s nekretninama.
Jezici
Engleski i njemački.
Obrazovanje
Završava studij prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1986., a tijekom studija je nagrađen Rektorovom nagradom. Nakon položenog pravosudnog ispita 1990. godine upisuje se u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore. Godine 1994. dobiva stipendiju HOK-a za mlade odvjetnike te obavlja praksu u odvjetničkom uredu Boesebeck Bartz & Partner (danas Hogan Lovells Berlin). Godine 1995. polaže ispit za sudskog tumača za njemački jezik. Od 2012. registrirani je izmiritelj, a od 2013. član Hrvatske udruge za mirenje. Član je Upravnog odbora Hrvatske udruge za mirenje.