Krešimir Matošević

Krešimir Matošević

Po završenom studiju na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2001. godine već sljedeće godine započinje svoj vježbenički staž kod odvjetnika Ruđera Anića a nastavlja u odvjetničkom društvu Anić i partneri gdje, nakon položenog pravosudnog ispita, od 2006. godine radi kao odvjetnik.
Područja prava
U svom radu bavi se predmetima s područja naknade štete, građanskog, kaznenog, prekršajnog, upravnog, obiteljskog i radnog prava.
Jezici
Engleski i njemački.
Obrazovanje
Diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2001. godine. Nakon obavljenog vježbeničkog staža 2004. godine položio je pravosudni ispit te je 2006. godine upisan u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore.