Ruđer Anić

Ruđer Anić

Bavi se predmetima s područja prava osiguranja i naknade štete, prometnog i transportnog prava, naplate potraživanja, trgovačkog, ugovornog, građanskog i nasljednog prava, due dilligence, te pravnim savjetovanje pri poslovima s nekretninama.

Damir Sajko

Damir Sajko

Tijekom odvjetničke prakse bavi se predmetima iz područja radnog prava, naknade štete, trgovačkog, građanskog, i kaznenog prava, naplate potraživanja, ugovornog, građanskog, due dilligence, te pravnim savjetovanje pri poslovima s nekretninama.

Krešimir Matošević

Krešimir Matošević

U svom radu bavi se predmetima s područja naknade štete, građanskog, kaznenog, prekršajnog, upravnog, obiteljskog i radnog prava.

Matijana Paljetak

Matijana Paljetak

U svom radu bavi se građanskim, trgovačkim, ovršnim, stečajnim, prekršajnim pravom, naknadom štete, radnim i obiteljskim pravom te naplatom potraživanja.