Područja prakse

Usluge u odvjetničkom društvu Anić i partneri pružaju četiri odvjetnika.

PRAVNE OSOBE

Pravno savjetovanje u svakodnevnom poslovanju trgovačkih društava i zastupanje pred sudovima, arbitražama i postupcima medijacije (mirenja) u području:

 • radnog prava
 • ugovornog prava
 • osnivanja tvrtki
 • likvidacije
 • stečaja i predstečajnih nagodbi
 • naplate potraživanja i inkaso poslova (izvansudski, parnični, ovršni postupci)
 • transportnog i prometnog prava
 • prava osiguranja
 • dubinskih analiza (due diligence)
 • poslova s nekretninama
 • naknade štete zbog povrede ugovora ili izvanugovorne štete – osobito naknade štete s međunarodnim elementom (naknade od inozemnih fizičkih ili pravnih osoba, naknade štete nastale u inozemstvu)

FIZIČKE OSOBE

 • radni sporovi u slučaju neopravdanog otkaza
 • zastupanje i pravno savjetovanje u imovinsko-pravnim sporovima
 • zastupanje u ostavinskim (nasljedno-pravnim) postupcima
 • naknade štete – osobito naknade štete s međunarodnim elementom (naknade od inozemnih, fizičkih ili pravnih osoba, naknade štete nastale u inozemstvu)
 • zastupanje u bračnim sporovima i sporovima oko podjele imovine
 • ortački poslovi i ugovori
 • kupnja i prodaja nekretnina

obrane u kaznenim i prekršajnim predmetima povodom prometnih nesreća i radnih sporova