O Društvu

Odvjetničko društvo Anić i partneri nastalo je 2006. godine udruživanjem odvjetnika Krešimira Anića, Ruđera Anića i Damira Sajka.

Krešimir Anić odvjetničku je karijeru započeo 1967. i njegovo iskustvo, zapisano u mnogim predmetima koje je vodio, velik je doprinos ovom odvjetničkom uredu koji kontinuirano radi već 45 godina.

Ruđer Anić pravničku je karijeru započeo 1986. kao odvjetnički vježbenik kod Krešimira Anića. Samostalni ured otvorio je 1990. U zastupanju stranaka primjenjuje iskustvo stečeno u brojnim zastupanjima pred sudovima kao i postupcima mirenja kako bi ostvario interes stranke.

Damir Sajko svoju je karijeru započeo kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu Eterović i Šunić, nastavivši kao odvjetnički vježbenik kod odvjetnika Ruđera Anića pa je suradnja nastavljena osnutkom odvjetničkog društva Anić i partneri.

Društvo danas zapošljava četiri odvjetnika  koji uz ostale zaposlene čine tim mladih stručnjaka odgojenih na tradicionalnim vrijednostima i moralnim načelima. Zahvaljujući poznavanju engleskog i njemačkog jezika, kao i mogućnosti komunikacije na slovenskom jeziku, posluju  u Hrvatskoj i izvan nje.

Društvo posjeduje vlastitu evidenciju pravne prakse koja obuhvaća više od 15.000 stranica. Prihvaćeni pravni stavovi u predmetima u kojima je sudjelovalo Društvo zaživjeli su u objavljenim presudama koje su postale dio sudske prakse.

Ocjena boniteta društva Anić i partneri prema analizi Bisnode za 2013. godinu bila je AAA.